راحت طلبی

:: راحت طلبی
حاج آقا قاسمیان به نقل از آقای خامنه ای میگفت:
به جوون ها بگید راحت طلب نباشن و بگید نماز شب بخونن.
بعد گفت:
روایت داریم که خواب بدون قصد بیدار شدن برای نماز شب مکروهه.
و من تفاوت خواب بدون قصد و با قصد رو میفهمم.
راحت طلب نباش صالح...
منبع : من الغریب الی ...راحت طلبی
برچسب ها : خواب بدون

لطف مادرانه

:: لطف مادرانه

نمیدانم چه کسی باعث شد که من متوجه جلسه امروز صبح دانشگاه نشوم و بعد

مادرم ساعت 7 بیدارم کند که پاشو به روضه خانگی برای مادر برویم و بعد

هنوز بگویند "السلام علی المظلومه" و بعد

تمام دلم فرو بریزد...

فرمود:

موتوا قبل ان تموتوا

و من بریده ام از همه دلبستگی های این دنیای پست و بعد

منتظرم...

منبع : من الغریب الی ...لطف مادرانه
برچسب ها :

شب دلتنگی

:: شب دلتنگی
دارم به این فکر می‌کنم که تو را برای چه می‌خواهم؟ یا برای چه باید بخواهم.
"آرامش"
کسی باید باشد که او را در آغوش بگیری
کسی که او را ببوسی
کسی که با او موسیقی گوش کنی
کسی که برایش غر بزنی
کسی که غرهایش را بشنوی و دلیل ببافی که همه چیز خوب می شود
کسی که بگوید پیراهنت چروکیده
کسی که نگران سفیدی موهایت باشد
کسی که با او بزرگ شوی و با تو بزرگ شود
کسی که منتظرت باشد
کسی که منتظرش باشی و برای زودتر دیدنش عجله کنی
کسی که با او نماز را بلند بخوانی، در نمازت از ته دل خدا را به خاطر بودنش شکر کنی
بعد از نماز دستش را عمیق ببوسی، ببویی ...
کسی که گاهی از تو بخواهد که برایش غزل بخوانی، کسی که برایت غزل بخواند
کسی که لپ تاپ را ببندد و هر چه اصرار کنی که کار دارم، دستت را بگیرد و بکشد و بگوید کار تو منم
کسی که برایش بنویسی، حتا با این کلمات بی ترتیب.
کسی که بگوید آواز بخوان و بعد زیر لب با تو دم بگیرد
کسی که عاشقش باشی و عاشقت باشد.
همه اینها برای آنکه خدا را بیشتر بنده باشی
همه اینها برای پر رنگ تر وجود داشتن...
منبع : من الغریب الی ...شب دلتنگی
برچسب ها : باشی ,بگوید ,برایش ,اینها برای

خوب من ...

:: خوب من ...

نه که دلم گهگاهی به یاد تو بیافتد و بعد پی روزمرگی خودش برود، نه.

ولی زمان هایی هست که دیگر تاب نمی آورد.

زمان می‌گذرد و من در زمان گم می شوم.

همه تغییر میکنند همه حرکت میکنند و من انگار منجمد شده ام.

حس این روزهای من هیچ جوره در واژه ها نمی آید.

و تو علت آرامش تلاطم من، نیستی و من بی تابِ بی تابم...

منبع : من الغریب الی ...خوب من ...
برچسب ها : زمان